GAMAHK 榮譽獎項
獲獎者名單

Rookie Manager Award (RMA)
新晉經理獎

RMA

RMA Awardees Name RMA
Chan Fung Kwan Candy RMA
Chan Kit Wun RMA
Chan Ying Chu, Amy RMA
Chan Yuen Ling RMA
Chan Yuk Yung, Cecilia RMA
Chau Ka Yen Fiona RMA
Che Chong Man, Goretti RMA
Cheng Shun Hei RMA
Cheng Wai Yee, Carrie RMA
Cheung Ka Shun RMA
Cheung Kei Hung RMA
Chiu Wai Sze Sherry RMA
Choi Iok Ngan RMA
Choi Kin Sang RMA
Chu Suk Yee, Shirley RMA
Chung Ha Chun Helen RMA
Fan Kam Sing Stanley RMA
Fong Yuk Sheung RMA
Fung Choi Chi Gi Gi RMA
Guo Yuming RMA
He Hui Fang RMA
Ho Kin Fung, Kinson RMA
Ho Siu Chung RMA
Ko Pui Ling RMA
Kong Yan Ping RMA
Kuo Mou Chung RMA
Kwan Pui Hung Andrew RMA
Lam Cheuk Fai RMA
Lam Chi Kwong Andy RMA
Lam Shu Tong Zico RMA
Lam Yee Ming RMA
Lau Ching Tao Derek RMA
Lau Hoi Yan Alice RMA
Lau Yun Lam RMA
Lee Chun Lai, Alice RMA
Lee Pui Ling Bella RMA
Lee Sheung Yan RMA
Lee Ying Wah Alfred RMA
Leung Hoi Yee Donna RMA
Leung Mei Ling May RMA
Li Chi Wai RMA
Li Kwok Tsui RMA
Lin De Cheng Xue Ping Cristin RMA
Lin Xiucheng RMA
Lung Chun Ming RMA
Ma Chun Hung Eddie RMA
Sang Yee Pan Rondy RMA
So Man Yu Joanne RMA
So Mei Yan Yanmy RMA
Sum Chun Man RMA
Wong Chan Fai, Tommy RMA
Wong Chun Kit, Oswald RMA
Wong Kai Ming RMA
Wong Kam Ling Kammy RMA
Wong Mei Ching RMA
Wong Sin Ting Sandy RMA
Yeung Kam Wah RMA
Yeung Kam Wah RMA
Yeung Lo Ping RMA
Yeung Yim RMA
Yue Ngan Bing Vien RMA
Yuen Chiu Hung RMA

最新消息

20210506 GAMAHK What’s New (Fb live 4 v1)

GAMAHK Facebook LIVE:招「才」進寶 III

作為領袖,當然希望自己的保險團隊是由「周身刀,張張利」的精英所組成,但若然想再貪心一點,「重質又重量」是否可能呢?這次Facebook LIVE請來的兩位嘉賓,就是在重質又重量的前提下,短時間內達致團隊人數快速增長的目標。想知道他們的成功秘訣,就切莫錯過「招『才』進寶III」的直播了。

Details

20210416 CPD Final Call – Banner

持續進修學分研討會 (最後召集)

2021年「持續進修學分研討會」(五月班) 推出至今反應熱烈,所有實體上課名額火速爆滿,線上直播只餘少量名額,4月26日截止報名,想一次過取得保監局、積金局和證監會的時數/學分,就要把握最後機會了!

Details

GAMAHK What’s New (Facebook LIVE Final Reminder)

GAMAHK Facebook LIVE:招「才」進寶 II

繼上次兩位嘉賓分享招「才」心得後,GAMAHK再請來兩位招「才」高手,分享如何在去年受疫情影響下,仍能在招募直接管轄人才數目上取得雙位數增長。4月21日GAMAHK Facebook LIVE線上分享第三擊,約定你喇!

Details