GAMAHK 榮譽獎項
獲獎者名單

Rookie Manager Award (RMA)
新晉經理獎

RMA

RMA Awardees Name RMA
Chan Cho On Tony RMA
Chan Chung Lin RMA
Chan Fung Kwan Candy RMA
Chan Iceman Orca RMA
Chan Ka Yin Crystal RMA
Chan Kai Yin RMA
Chan Kam Wah RMA
Chan Kit Ming RMA
Chan Lai Ling RMA
Chan Wan Chun Irene RMA
Chan Yuen Ling RMA
Chau Ka Yen Fiona RMA
Chau Wun RMA
Cheng Shun Hei RMA
Cheung Nga Kwan Rick RMA
Cheung Yuen Ying RMA
Ching Ka Nam RMA
Choi Kin Sang Wallace RMA
Chong Kiu Chik John RMA
Chow Yiu Tung RMA
Chu Ching Yen RMA
Chu Kit Ho RMA
Chu Kwok Wai Leo RMA
Chui Shuk Fan RMA
Chung Yuk Ching RMA
Ho Ka Wai Larry RMA
Ho Shan RMA
Ho Siu Chung Thomas RMA
Hui Shui Wan Winnie RMA
Ko Chi Chiu Spencer RMA
Kong Yan Ping RMA
Lai Ka Lim Carvin RMA
Lai Kwong Wai RMA
Lai Pui Pun Ringo RMA
Lam Cheuk Fai RMA
Lam Chi Kwong RMA
Lam Kwai Chi RMA
Lam Lai Ying Shelen RMA
Lau Tik Hung RMA
Lee Kit Ling RMA
Leung Hoi Yee Donna RMA
Leung Wai Ming RMA
Li Chi Wai RMA
Li Ho Ming RMA
Lin De Cheng Xue Ping Cristin RMA
Ma Ka Fai RMA
Min Rong RMA
Ng Chun Pong RMA
Ng Hoi Shuen RMA
Ng Mo Ling Jennifer RMA
Ng Siu Ping RMA
Sang Yee Pan Rondy RMA
Shum Kwok Leung Ivan RMA
Sin Kin Tong RMA
So Chi Tak RMA
So Yuen Man RMA
Tai Heung Tung Tony RMA
Tam Chung Man Roman RMA
Tang Cheng Fion RMA
Tong Ho Ping Anne RMA
Tse Siu Yin Sylvia RMA
Tso Yuen Fun RMA
Tsui Kin Kay RMA
Tsui Yun Pui Joseph RMA
Tung Yim Fun Tennie RMA
Wa Siu Yin RMA
Wong Siu Ying RMA
Wong Wang Yuk Carol RMA
Wong Yuen Lam RMA
Yau Chi Hang RMA
Yeung Kam Wah RMA
Yeung Suk Yee RMA
Yeung Yiu Hung RMA
Yip Oi Kwan Terry RMA
Yuen Chiu Hung RMA
Zheng Wei Li RMA

最新消息

Awards Criteria 2024

GAMA 榮譽獎項準則 2024

GAMA 榮譽獎項是屬於保險業經理的一個國際性獎項,獲得 GAMA 榮譽獎項代表在管理方便擁有卓越成就!GAMA 榮譽獎項 2024 獎項準則已經發布,立即以國際性獎項為目標邁進!詳情請參閱相關資料。

Details

DSC00099

GAMAHK Foundation 慈善巨Sing 總決賽

♥首屆保險業歌唱比賽 🎶GAMAHK Foundation 慈善巨 Sing🎤喺上星期六 (9月16日)假座香港灣仔會議展覽中心演講廳 II (Theatre II) 經已圓滿落幕喇🎉,一個慈善活動之所以成功全靠各位善長人翁慷慨解囊🎈!我哋再一次感謝大家嘅支持!

Details

LAMP Asia 2023

GAMA LAMP Asia 2023 – Bangkok

LAMP Asia 2023 將於 10 月 3-5 日於泰國曼谷 BITEC 舉行。是次研討會雲集了美國及東南亞地區的演講嘉賓及參會者。今屆更邀請了兩位香港的保險業界佼佼者作為香港分會嘅分享嘉賓。作為保險業界新星的你又怎麼能夠錯過是次亞太區的研討會。

Details